Facebook má rád dobrú štruktúru stránky

Aby webdizajnér uľahčil zdieľanie textov v prostredí Facebook, je dobré mať v rámci chronológie kódu stránky niekde vysoko slušnú a súvisiacu ilustračnú fotku.  Dobrá štruktúra kódu sa prejaví.

Pri vkladaní odkazov do statusov užívateľmi služby Facebook sa na pozadí načítavajú z cieľovej stránky informácie ako nadpis, perex a ilustračná fotka. Aby vkladané odkazy vašej stránky boli dostatočne atraktívne, je fajn, keď sa pri nich objaví obrázok.

Užívatelia sú leniví alebo neznalí možností a nehrajkajú sa s preberaným obsahom aj keď to Facebook umožňuje. Preto sa pri nešikovnej štruktúre kódu stránky ľahko stane, že sa pri vašom texte objaví obrázok z reklamy, počítadla, alebo obrázok z úplne iného textu.

Podobne to platí aj pre preberaný text považovaný za nadpis a perex.

Share Button

Vložte komentár