Neuraminidase Inhibitor Safety for H1N1 Influenza at Pregnancy Reviewed

Text je určený pre medicínskych profesionálov. Prístup vyžaduje bezplatnú registráciu.

The safety of neuraminidase inhibitors for treatment of novel H1N1 influenza in pregnant and breast-feeding women is summarized in a review published in the June 15 Online First issue of the Canadian Medical Association Journal.

Neuraminidase Inhibitor Safety for H1N1 Influenza at Pregnancy Reviewed

Článok ukazuje doterajšie informácie o rizikách podávania inhibítorov neuremindázy v tehotenstve. Zahŕňa informácie o potencionálnej teratogenite a tiež slovko-dve spomína  celkový manažment liečby chrípky u tehotných žien vrátane vakcinácie.

Share Button

Vložte komentár