Prišiel na Adsense a ďalšie cezhraničné internetové služby daňový súhrn

Treba podať Súhrnný výkaz za dodávku služieb oslobodených od DPH. Konzultujte svoje povinnosti s vašim účtovníkom.  Šikovný SW vám zostavu nageneruje. Je to len zdrap obrazovky (podáva sa výlučne elektronicky a zaručený elektronický podpis je výhodou) z ktorého nevznikajú žiadne odvodové povinnosti, ale splniť si to treba.

Platiteľ dane je povinný podať súhrnný výkaz, ak v kalendárnom mesiaci:

  • dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň.

Oproti predchádzajúcim obdobiam sa od 1.1.2010 v súhrnnom výkaze uvádzajú aj dodávky služieb, ktorých miesto dodania je podľa novelizovaného ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

mp_sv_0110.pdf (Objekt application/pdf).

Kto fakturuje len služby, tak podáva raz za štvrťroka vždy k 20. čo je nepríjemné, lebo podaniek DPH, popri ktorom sa podklady aj pre tento súhrn poľahky vyrobia, sa podávalo k 25. v mesiaci.

Share Button

Vložte komentár