Vnútrofiremný hotline je zdrojom cenných skúseností

Práve vnútrofiremný hotline vie ukázať, kde tlačí firmu topánka, kde je chyba v ergonómii, na aké preškolenie sa zabudlo. Práve systematické a dlhodobé spracovávanie požiadaviek z vnútrofiremného hotline je tým, čo môže manažérom pomôcť.

Podstatou požiadaviek na hotline je ľudská nedokonalosť. Užívatelia firemných procesov nie sú ochotný učiť sa a absenciu svojich vedomostí radi zhodia na nedokonalosť systému, či priamo obvinia nástroj z chybnej funkcie a za lahôdku považujú, keď môžu svojmu nadriadenému vyčítať chýbajúcu informáciu o novinách.  Čítanie návodov, sledovanie intranetových informácií, sledovanie noviniek na poradách nie je silnou stránkou žiadneho zamestnanca. Je to logické, vyplýva to z toho, že každý sme presvedčený, že svoju prácu robíme najlepšia a nikto druhý predsa nemôže mať naše skúsenosti.

Ale práve hotline by vedela roky rozprávať skazky o tom, ako problém vzniká medzi stoličkou a monitorom. Práve vnútrofiremná hotline vie ukázať, kde tlačí firmu topánka, kde je chyba v ergonómii, na aké preškolenie sa zabudlo. Spätná väzba najvyššej úrovne.

Rozumný manažér na to dbá. A nasadenie každej novej funkcie, každého nového firemného procesu prehodnotí skrz skúsenosti od jeho užívateľov.

Jedným z dôležitých prvkov vo firemnej stratégii vzdelávania zamestnancov je Murphyho zákon na dnešný deň. Poznáte to, sú to tie blbinky, ktoré sa hlásia ako úvodná obrazovka pri spustení programu. Je to krátke flashové intro do firemného intranetu, dvojminútová porada na začiatku pracovného dňa. Alebo iná štartovacia “zbytočnosť”. Ak dostane pre zamestnanca zmysluplný obsah, získa autoritu a ľahšie naučíte ľudí, aby ju sledovali. Jedným z možných obsahových náplní tejto blbinky môžu byť postrehy z hotline. Ľudia majú radi, keď sa môžu zasmiať na neschopnosti iných. Tak sa najlepšie učíme.

Niekedy nabudúce zas o tom, že hotline nie je len slečna na telefóne. A o tom, akú všelijakú podobu môže taký vnútrofiremný hotline mať. Aj v malej lekárni aj vo veľkej sieti.

Share Button

Vložte komentár