Prečo potrebujeme procesné riadenie?

… a manažment ako taký. Prečo vlastne živíme tých manažérov? Prečo vlastne potrebujeme tie procesy vo firme rozkresliť do nejakých farebných štvorčekov a obdĺžničkov? Načo popisujeme to, čo je hádam každému, kto to robí jasné?

Nuž, ono to nie je každému jasné. Niektorí ani nevedia, že ich práce má vo firme svojich vnútrofiremných zákazníkov. A iným je jedno, že im ich práca trvá tááák dlho.

K pochopeniu vám možno pomôže aj veľmi zaujímavý text od Filipa Hráčeka

Spravit to je přece pro dobrého {programátora, designera, překladatele, …} záležitost jednoho dne, nebo není?

Není.

Například: Něco jiného je spravit PHP web, který si programuju sám, a který má maximálně desetitisíce řádků kódu běžících na jednom serveru, a něco úplně, úplně jiného je opravit byť maličkost v tisícihlavém monstru programovaném stovkami lidí, běžícím na dynamickém počtu serverů a obsluhujícím v náporech {desetitisíce, statisíce, miliony} simultánních požadavků.

Runtime: Proč to proboha nespraví?

Procesné riadenie je jedna z možností, ako Filipom popisované problémy riešiť. Ako spružniť rekcie, ako definovať krištáľovo jasné zodpovednosti. Nastavenie procesného riadenia a optimalizácia lekárenských procesov, to je to, čím sa zaoberám.

Nastavením procesov tak, aby to v zázemí netrvalo tak dlho, aby to bolo optimálne drahé a aby bol pacient pred tárou vždy na prvom mieste.

Share Button

Vložte komentár