Samoudanie a samopokutovanie dostáva v lekárenstve nový rozmer

Po zavedení centrálneho úložišťa receptov v Českej republike prichádza ďalší samoudávací nástroj do lekární:

Cenovou kontrolou SÚKL je nyní možné prověřit dodržování pravidel cenové regulace v rozsahu milionů záznamů od jednotlivých regulovaných subjektů za období více let.

Po zahájení cenové kontroly inspektoři předávají kontrolovaným subjektům dohodnutý formát datového exportu.

Sdělení k cenové kontrole, Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Keďže dáta sú súčasťou “dokumentácie” a dokumentáciu treba podľa zákona archivovať 5 rokov, tak tých “výce let” je až 5 rokov do histórie.

V súvislosti s odosielaním informácie o každom vydanom lieku  do centrálneho úložisťa sa rozpráva taká vtipná skazka:

Najvyšší SUKL-kontrolór sa ponosuje: “No čo mám robiť, keď sa sami udali, že ten framykoín vydali bez receptu? Pokutu im poslať musím.”

Share Button

Vložte komentár