Zaujímavé vyjednávacie stratégie

Toto je taký mierne zberný článok. Bez ladu a skladu, bez nejakých podrobných vysvetlení som zhromaždil niekoľko zaujímavých vyjednávacích stratégii.  Článok bude priebežne aktualizovaný.

Veľká slabina článku je, že ani u jednej nie je uvedené v akej situácii je tá-ktorá stratégia účinnejšia ako iná. Otvorene to priznávam a je to tak zámerne. Občas si niektoré veci zaslúžia väčšie ocenenie, ako len dobrý pocit.

Prosba o pomoc

Môžete požiadať partnera o pomoc v boji s treťou osobou.

Prosba o pomoc byť lepší ako minulé systémy.

Špeciálnou je prosba o pomoc pri dosiahnutí vlastných bonusov. Nejde o vyžiadanie si úplatku, keďže bonus dostanete od vlastného zamestnávateľa. (znak novej ekonomiky)

Hra cena kontra služby

Nastavíte pevnú cenu a potom si navymýšľate ďalšie dodatočné služby. Nastavíte základnú službu a každé rozšírenie si necháte doplatiť.

Pridaná hodnota ako index navýšenia ceny

Odvolávka na existenciu v minulosti a faktickú regresiu v cene či rozsahu.

Absurdno. V cene, v rozsahu dodávky.

Manipulácia v duchu vašich cieľov

Môžete dodávateľa presvedčiť, aby pre vás vyjednal u svojich dodávateľov rozšírenie jeho služby tak, aby vám vyhovovala lepšie.

Špeciálnou verziou je outsorsing vyjednávača.

Zmierenie na záver

Po internete nájdete hafo-fúru-mnoho podobných súpisov. Aj do komentárov sa môžete podeliť. Niektoré fungujú lepšie vtededy, niektoré inokedy. Isté je, že každý biznis by mal byť vedení s víziou win-win stratégie. Je to otázka udržateľnosti kontraktov v čase a teda celkovej ceny.

Vyjednávanie je strašne drahé. Robota stojí, fakturovať nie je čo, len sa toho veľa prejazdí, pretelefonuje, preje, prestretáva a pretára. Čím sú obe vyjednávacie strany pri podpise spokojnejšie, tým lacnejšia bude ďalšia spolupráca pre oboch.

Nevyjednávať je vždy ešte drahšie. Preto najlepším odporúčaním, ktoré vám môžem dať, je: Naučte sa vyjednávať.

Vzťah dodávateľ-zákazník je všade navôkol. Dokonca aj vo vnútri vlastnej firmy, dokonca aj vo vnútri tak malej prevádzky, ako je lekáreň.

Share Button

Vložte komentár