Martin Pilnik

Mgr. Martin Pilnik: lekárnik-optimista. Je majiteľom a výkonným riaditeľom spoločnosti Infolek, s.r.o.

Kritická zraniteľnosť v aplikácii Moje eZdravie – únik databázy pacientov testovaných na COVID-19 | Nethemba

Umožnenie neautorizovaného prístupu k samotným volaniam API, ktoré umožňovalo prístup k citlivým informáciám a to bez akejkoľvek autentifikácie Source: Kritická zraniteľnosť v aplikácii Moje eZdravie – únik databázy pacientov testovaných na COVID-19 | Nethemba

Lekárenskú pohotovosť nie je z čoho financovať a ani štát vo verejnom záujme ju nefinancuje

5 % lekární slúžiacich pohotovostnú službu sa nachádza v jednej budove, resp. veľmi blízko ambulantnej pohotovostnej službe 27 % lekární je od APS natoľko vzdialených, že pacienti musia cestovať autom alebo vôbec neprídu Viac ako 90 % lekárenských pohotovostí nevybaví ani 5 pacientov za hodinu 21 % lekární slúžiacich pohotovosť nevybaví ani jedného pacienta 95 % […]

Slovensko má záväzné štandardné diagnostické a terapeutické postupy | mediweb

4. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v ADOS 5. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v zariadení sociálnej pomoci 6. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s dekubitom 7. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s poruchami správania 8. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v paliatívnej starostlivosti (u dospelých) 9. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta ohrozeného vznikom a rozvojom imobilizačného syndrómu 10. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s rizikom vzniku a rozvoja […]

eRecept: Prechod od pečiatky na papieri ku kvalifikovanému elektronickému predpisu

Prechod z papierových receptov na elektronické preskripčné záznamy – to tie erecepty – znamená otočenie pohľadu na overovanie pravosti dokladu. Papierový opt-out V papierovej ére sa už niekoľkokrát riešilo overovanie pravosti dokladu. Nakoniec sa to kvôli funkčnosti vždy ponechalo v režime opt-out. Teda, že všetky doklady sú automaticky pravé (sú IN, zapnuté, ON), kým nemám […]

Bezpečnosť sa netestuje na vitálnych funkciách, ani keď ide o eRecept ČR.

V stredu 5.9.2018 boli českí používatelia eReceptu vystavení bezprecedentnému vykypeniu obyčajnej ľudskej hlúposti: Funkčnost ERP byla plně obnovena | Kategorie: Informace Začátek: 5.9.2018 – 10:30 Konec:5.9.2018 – 10:30 Výpadek nastal v 10:00 souvislosti s realizací bezpečnostních testů ověřujících odolnost systému s ohledem na počet neúspěšných přihlášení (simulace hackerského útoku). Testy probíhají v podmínkách reálného provozu a v utajení za účelem […]