Podnikanie

Súhrnné DPH výkazy – elektronicky znamená osobnú návštevu

Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z o dani z priadnej hodnoty v znení neskorších predpisov účinnej od 1.1.2010 sa súhrnné výkazy za obdobia po 1.1.2010 podávajú elektronickou formou. Nevyhnutným predpokladom pred podaním súhrnného výkazu elektronickou formou je autorizácia za používateľa elektronických služieb u správcu dane: Ako sa stať autorizovaným používateľom elektronických služieb.pdf

Prišiel na Adsense a ďalšie cezhraničné internetové služby daňový súhrn

Treba podať Súhrnný výkaz za dodávku služieb oslobodených od DPH. Konzultujte svoje povinnosti s vašim účtovníkom.  Šikovný SW vám zostavu nageneruje. Je to len zdrap obrazovky (podáva sa výlučne elektronicky a zaručený elektronický podpis je výhodou) z ktorého nevznikajú žiadne odvodové povinnosti, ale splniť si to treba. Platiteľ dane je povinný podať súhrnný výkaz, ak […]