Archive for adsense

You are browsing the archives of adsense.

AdSense for domains dostupný pre všetkých majiteľov domén

Veľmi kontroverzný produkt AdSense for domains bude onedlho prístupný všetkým majiteľom Adsense účtov. The product will be initially rolled out in phases to English-language AdSense publishers located in North America, and we’ll expand to additional regions and languages in the future. Inside AdSense: Extending AdSense for domains to all publishers. AdSense for domains je produkt, […]

AdSense pre kanály RSS už aj pre slovenské kontá

AdSense pre kanály RSS už aj pre slovenské kontá

Google sprístupnil aj pre kontá v slovenskom jazyku program AdSense pre kanály RSS. Tento program umožňuje umiestniť relevantné reklamy v informačných kanáloch. Služba bola donedávna prístupná len pre anglické účty a j to len vrámci testovacieho programu. Od 16.8. je služba Adsense pre feedy prístupná vo všetkých jazykoch, pre ktoré je prístupná služba Adsense pre […]