Archive for dane

You are browsing the archives of dane.

Zaručený elektronický podpis sa stáva nevyhnutnosťou

Daňové riaditeľstvo si vynucuje používanie zaručeného elektronického podpisu. Je to vedľajší efekt nových pravidiel okolo cezhraničnej DPH, podobne ako súhrnné výkazy. Pre elektronické podania dokumentov je možné uzavrieť dohodu o elektronickom podávaní bez nutnosti mať zaručený podpis. No keď chce firma späť od daňovákov (štátu – EU) peniaze, zrazu už to nie je možné a […]

Súhrnné DPH výkazy – elektronicky znamená osobnú návštevu

Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z o dani z priadnej hodnoty v znení neskorších predpisov účinnej od 1.1.2010 sa súhrnné výkazy za obdobia po 1.1.2010 podávajú elektronickou formou. Nevyhnutným predpokladom pred podaním súhrnného výkazu elektronickou formou je autorizácia za používateľa elektronických služieb u správcu dane: Ako sa stať autorizovaným používateľom elektronických služieb.pdf

Prišiel na Adsense a ďalšie cezhraničné internetové služby daňový súhrn

Treba podať Súhrnný výkaz za dodávku služieb oslobodených od DPH. Konzultujte svoje povinnosti s vašim účtovníkom.  Šikovný SW vám zostavu nageneruje. Je to len zdrap obrazovky (podáva sa výlučne elektronicky a zaručený elektronický podpis je výhodou) z ktorého nevznikajú žiadne odvodové povinnosti, ale splniť si to treba. Platiteľ dane je povinný podať súhrnný výkaz, ak […]