Archive for e-mail

You are browsing the archives of e-mail.

Pokročilé techniky – e-mail už len na čítanie

Článok pre firemné prostredie. Proste B2B. Emailová aplikácia má slúžiť len na čítanie. Písanie e-mailov – to nechajte na stroje. Ručná tvorba e-mailov, používanie e-mailu na zvolávanie stretnutí, e-mail ako komunikačný nástroj – to všetko patrí do minulého storočia a definitívna bodka mala nastať tak okolo roku 2005. Ak ste dnes pomocou ručne vytvoreného e-mailu […]