Archive for OTC

You are browsing the archives of OTC.

OTC lieky mimo lekárne – jedna zbytočná iniciatíva

Iniciatíva ministerstva financií umožniť predaj voľnopredajných liekov mimo lekárne je smiešna a vo svojom obsahu aj zbytočná iniciatíva.

Pri správne nastavených podmienkach sa v ČR ukázalo, že predajcovia “vyhrazených léčiv” nemajú priestor na cenovú vojnu s lekárňami. Takže zlepšenie dostupnosti? Ak budú podmienky nastavené rovnoprávne pre všetkých súťažiteľov (a to musia, sme v EU), skoro nikomu sa do toho neoplatí ísť. Žiadna česká lekáreň nerieši ako svojho konkurenta v oblasti OTC niečo iné ako lekáreň.