Archive for primar.sk

You are browsing the archives of primar.sk.

Sme.sk odkúpilo webový portál o zdraví Primar.sk

Webový portál o zdraví Primar.sk sa stane súčasťou internetových stránok denníka SME. Dohodli sa na tom dnes vydavateľstvo Petit Press, a. s., a doterajší vlastník stránky, spoločnosť APF spol. r. o.

Stránka Primar.sk bude od 1. septembra 2008 presťahovaná na adresu primar.sme.sk a prevádzkovať ju začne nová spoločnosť Primar s. r. o. V nej získava vydavateľstvo Petit Press 51-percentný a spoločnosť APF 49-percentný podiel..