Archive for procesný model

You are browsing the archives of procesný model.

Prečo potrebujeme procesné riadenie?

… a manažment ako taký. Prečo vlastne živíme tých manažérov? Prečo vlastne potrebujeme tie procesy vo firme rozkresliť do nejakých farebných štvorčekov a obdĺžničkov? Načo popisujeme to, čo je hádam každému, kto to robí jasné? Nuž, ono to nie je každému jasné. Niektorí ani nevedia, že ich práce má vo firme svojich vnútrofiremných zákazníkov. A […]

Pasce návodu

Proces vyžaduje aby bol vykonávaný podľa návodu. Užívateľ odmieta študovať návod. Ak si ho prečíta, neriadi sa ním. Užívateľ dôjde k logicky správnemu záveru, že navrhnutý proces je na hovno. Nasleduje požiadavka na zmenu procesu tak, aby ho bolo možné vykonávať bez potreby návodu. Nový proces popíšete v novom návode. Ako tvorca návodu ste spadli […]