CTR intextovej reklamy je 23% za prvý mesiac

Informáciu o tomto relatívne vysokom čísle priniesol článok První měsíc Intextové reklamy se zajímavými výsledky. Je to výsledok po prvom mesiacy prevádzky. Odhaduje sa, že s ohľadom na princíp zobrazovania reklamy, je to spôsobené zvedavosťou a neznalosťou užívateľov, ktorí nejednoznačne odlíšili reálny odkaz a zvýraznené kľúčové slovo.

Intextová reklama je reklama v texte. Kľúčové slovo je dvojito podčiarkunuté a zobrazenie reklamy formou bubliny sa aktivuje, keď návštevník stránky prejde myšou ponad kľúčové slovo. Na obsahových stránkach v českom jazyku prevádzkuje tento reklamný systém spoločnosť Internet BillBord.

Je možná PPC (Platba za klik) CPT (Platba za 1 zobrazenie).

Intextevá reklama je často považovaná za veľmi agresívny reklamný formát a preto je potrebné intenzívnejšie pracovať s cielením na konkrétne weby s ohľadom na toleranciu ich cieľovej skupiny k reklame na webových stránkach.

Share Button

Vložte komentár