Google Adwords: Už žiadne neaktívne slová v zostave

Google urobil zmeny v počítaní Adwords Quality Score. Základné meny je možné zhrnúť do troch bodov:

  1. Quality Score will now be more accurate because it will be calculated at the time of each search query
  2. Keywords will no longer be marked ‘inactive for search’
  3. ‘First page bid’ will replace ‘minimum bid’ in your account

Prvý bod by mal, podľa Google, priniesť lepšiu relevanciu zobrazovaných reklám. Hlavne by mal menej často zobrazovať reklamu na menej relevantné kľúčové slová.

Z druhého bodu vyplýva, že všetky kľúčové slová budú mať šancu, aby spustili zobrazenie reklamy. Odhadujem, že sa tým zvýši počet zobrazení na nižších a nižších pozíciách, vrátane tretej a štvrtej strany výsledkov vyhľadávania. Google to komentuje, že takéto kľúčové slová síce spustia reklamu, ale probably isn’t high enough to gain competitive placement.

Tretí bod súvisí s tým, že keďže slová budú stále spúšť zobrazenie reklamy bez ohľadu na hodnotu Quality Score,  je zaujímavejšie vedieť, koľko treba zaplatiť, aby sa človek dostal na prvú stránku vyhľadávania.

First page bids are an estimate of the bid it would take for your ad to reach the first page of search results on Google web search. They’re based on the exact match version of the keyword, the ad’s Quality Score, and current advertiser competition on that keyword.

Veľmi mi to pripomína  tabuľku cien za jednotlivé pozície tak, ako ju rieši Etarget. Ale s jedným podstatným rozdielom. Počet pozícii je teoreticky neobmedzený, nie ako v prípade Etargetu, kde sa umelo bojuje v aukcii len o 5 miest.  Zaujímavé je aj to, že pre každé slovo použijú dáta ako by bolo v presnej zhode.

Informácie priniesol Google v článku Quality Score improvements na svojom blogu Inside AdWords. Zmeny sa zatuiaľ nepremietli do vydania novej verzie Adwords Editora. Ten stále poskytuje napríklad starú formu minimálnej ceny. Google tiež informoval, že uvedené zmeny budú nasadzovať jednotlivým inzerentom postupne, aby získali maximim spätnej väzby.

Share Button

Vložte komentár