Informácie o vyhľadávaných výrazoch v Google

Popri Google Trends sprístupnil Google interenté vyhľadávacie dáta aj pomocou služby Google Insights for Search

With Google Insights for Search, you can compare search volume patterns across specific regions, categories, and time frames.


Share Button

Vložte komentár