Nový zoznam zakázanej generickej substitúcie

V zbierke zákonov v čiastke 94 vyšla vyhláška č. 209/2008, ktorá platí od 1.júla 2008. Ustanovuje zoznam ATC skupín liečiv, pri ktorých nie je možný výdaj náhradného generického lieku.

Je vysoký predpoklad, že dodávatelia softvéru pre naše lekárne zapracujú jej znenie, teda hlavne jej prílohu do expedičného minima, ktoré bude k dispozícii expedientovi počas výdaja pacientovi. Takto bude expedujúci lekárnik s predstihom upozornený a predíde sa možným konfliktom pri výdaji lieku. Pokiaľ tak výrobcovia  programov neurobia, je na nás, lekárnikoch, požadovať takúto úpravu v záujme uľahčenia a spresnenia výdaja liekov na lekársky predpis.

Share Button

Vložte komentár