Súhrnná informáciu o činnosti ŠÚKL v roku 2007

Súhrnnú informáciu o činnosti ŠÚKL od  v roku 2007 nájdete na webe SUKL-u vo forme PDF súboru. Obsahuje mnoho číselných údajov a porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.

Share Button

Vložte komentár