Webové stránky: Ústav medicínskej etiky a bioetiky n.f.

Ide o neinvestičný fond za účelom podpory všetkých aktivít týkajúcich sa odborno-vedeckej a prakticko-aplikačnej oblasti medicínskej etiky a bioetiky.

Webová adresa: http://www.bioetika.sk/

O webe:

Stránka ÚMEB n. f. prináša aktuality, informačné, legislatívne, analytické materiály, vedecké práce, štúdie a výsledky empirického zisťovania, pričom chce slúžiť ako referenčný informačný zdroj a kontaktný priestor pre všetkých záujemcov o medicínsku (zdravotnícku) etika a bioetiku na Slovensku i v zahraničí, najmä v krajinách strednej a východnej Európy

Stránky sú po rekonštrukcii. Aktuálne stránka neposkytuje žiadne moderné služby.

Share Button

One Response to “Webové stránky: Ústav medicínskej etiky a bioetiky n.f.”

  1. Stránka nášho ústavu je od júla na novej doméne (www.bioetika.sk), postupne ju plníme odborným obsahom. Do konca leta chceme spojazdniť aj anglickú mutáciu (www.bioethics.sk). Vzhľadom k zameraniu a limitovaným možnostiam našej organizácie neplánujeme v najbližšom čase poskytovanie modernejších internetových služieb. Napriek tomu dúfame, že stránka bude pre záujemcov o medicínsku etiku a bioetiku zaujímavá a užitočná (bude postupne obsahovať mnoho unikátnych odborných informácií). Perspektívne by sme chceli zaviesť aj “popularizačný” oddiel určený pre širšiu verejnosť, nakoľko otázky bioetiky sa dotýkajú aj mnohých oblastí každodenného života. Prosíme o update Vašej informácie. S vďakou – Dr. Jozef Glasa, vedúci ústavu.

Vložte komentár