Zužitkovanie záujmu o súvisiace udalosti pre získanie nových zákazníkov

Keď  vyšiel článok s prieskumom, ktorý hovoril, že Na letné festivaly sa chystá tretina používateľov internetu napadla mi okamžite otázka: Ako využiť túto informáciu a aktuálnych preferenciách užívateľov siete? Správa totiž sprístupňuje niekoľko dobrých informácii. Jednak ide o relevantný prieskum a tiež konkrétny zoznam KW, s ktorým sa dá následne pracovať.

Na slovenské letné hudobné festivaly sa tento rok chystá viac ako tretina slovenskej internetovej populácie. Vyplýva to z prieskumu agentúry TNS SK, ktorý realizovala v júni na vzorke 1 100 používateľov internetu. Najpreferovanejším festivalom je Pohoda, obľúbenosť návštevníkov si udržujú aj Hodokvas a Topfest. Vysokú návštevnosť budú mať aj Orange Music Summer Domaša, Okey leto v Poprade a Žákovic Open. Zdroj: Na letné festivaly sa chystá tretina používateľov internetu

Ukážme si dva pohľady. Jeden bude z pohľadu majiteľa obsahového webu, ktorý sa snaží maximalizovať  návštevnosť dlhého chvosta. Druhý bude pohľad inzerenta v PPC systéme.

Premietnite udalosť do obsahu webu

Čo to pre majiteľa obsahového webu znamená? A odpoveď je jasná: Je potrebné zamerať výber kľúčových slov a následne nástroje práce s textom tak, aby sa letné festivaly dostali do obsahu stránky.

Konkrétnym využitím by mohlo byť vytvorenie microsite ktorá bude obsahovať prienik informácií o festivale a informácie o vašich produktoch. Treba si definovať kontexotvosť (súvislosť) vašich produktov s priebehom festivalu.

Pre úspech takejto microsite nesmieme zabudnúť na všetky pravidlá, ktoré sú aplikované na akúkoľvek súčasť marketingového mixu. Načasovanie, propagácia, umiestnenie v štruktúre materského webu a aktualizácia s ohľadom na zmeny v reálnom čase.

Využitie pre PPC inzerciu

No zdá sa, že pohľad tvorcu obsahu nie je jediný, ktorý sa dá na túto informáciu aplikovať. So zaujímavým názorom prišiel oficiálny Adwords blog:

V rámci brandingových kampaní môže mať o online reklamu záujem v podstate ktokoľvek, avšak najpravdepodobnejší kandidáti sú samozrejme priami sponzori daného festivalu, jeho partneri a firmy fyzicky prítomné na tej či onej akcii. Zdroj: [Škola AdWords] Hudba, pivo, párky… a online reklama.

Nuž, nápad je to zaujímavý, ale ako ho reálne a zmysluplne realizovať. Natíska sa niekoľko možností:

  1. Doplniť do existujúcich kampaní zostavy s nesúvisiacimi kľúčovými slovami.
  2. Vytvoriť špeciálne festivalové kampane so zacielením na dlhý chvost vyhľadávania.
  3. Cieliť umiestnenie inzerátu na stránky festivalov

Ako obvykle, C je správne. Vychádzam z predpokladu, že cieľom človeka zadávajúceho názov festivalu do vyhľadávača je dozvedieť sa podrobnosti o festivale. Druhým a snáď zásadnejším predpokladom, že naše produkty sú relevantné pre návštevníka stránky informujúceho o detailoch festivalu.

Tak mu kontextovo ponúkneme na stránke kde tie informácie sú aj informácie o našich produktoch, o ktoré môže mať v druhej vlne súvisiaci záujem.  Postup by mohol byť nasledovný:

  1. Analýza SERP na festivalové kľúčové slová
  2. Postaviť kampaň na obsahovú sieť a zacielenú na lokalitu
  3. Výber vhodných kontextových produktov
  4. Vhodný kontextový text inzerátu
  5. Individualizácia landing page
  6. Prísna kontrola konverzného pomeru a ROI kampane

Základnou výhodou tohoto prístupu je, že CTR kampaní zameraných na obsahovú sieť sa nepremieta do celkového CTR účtu. Udržať si treba základné predsavzatie, že ide jednak o časovo ohraničenú a doplnkovú formu PPC časti celkového marketingového mixu a po druhé zamerať sa na návštevníkov festivalov, ktorí sú súčasne členmi vašej cieľovej skupiny.

Tvorba komplexného obsahového webu a tvorba a správa PPC kampaní patria do štandardnej ponuky našej spoločnosti Infolek. Informujte sa o možnostiach riešenia pre vás na adrese info@infolek.sk.

Share Button

One Response to “Zužitkovanie záujmu o súvisiace udalosti pre získanie nových zákazníkov”

  1. […] Zužitkovanie záujmu o súvisiace udalosti pre získanie nových zákazníkov – z pohľadu inzerenta v Adwords a z pohľadu majiteľa obsahového webu […]

Vložte komentár