Kategorizačná komisia rozhoduje o úhradách neregistrovaných liekov

Vrámci najnovšej kategorizácie, ktorá je dostupná na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR sa objavili ceny a doplatky pre lieky, ktoré nie sú na Slovensku registrované.  Ide o 58 prípravkov. Zoznam je k dispozícii vo forme súboru PDF. Na túto nezrovnalosť upozornil vo svojom facebookovskom profile jeden z kolegov lekárnikov.

Pri pohľade na takýto rozdiel je namieste si položiť otázku: Odkiaľ má MZ tie dáta a nad čím sa to vlastne schádzajú a o čom to vlastne rozhodujú?

Share Button

Vložte komentár