Konfrontácia kvality práce s liekmi v lekárňach a ambulanciách ČR

Český SUKL uverejnil výsledky kontrol v zdravotníckych zariadeniach (oddelenia nemocníc a ambulancie) v ktorých sa zameral na zaobchádzanie s liekmi.  Súčasne zverejnil aj výsledky kontrol českých lekární.

Ide o zaujímavú konfrontáciu kvality práce s liekom. Vyberám len základné ukazovatele, odkazované texty obsahujú podrobnejší rozbor. Pre účely zlepšenia vlastnej práce nie je nad to, poučiť sa z cudzích chýb. Výročné správy liekových autorít by mali byť povinným čítaním pre vedúcich lekárnikov a manažérov lekárenských sietí.

Zdravotnícke zariadenia:

Kontroly se uskutečnily v 17 lůžkových odděleních nemocnic a ve 143 samostatných ambulancích praktických lékařů a lékařů specialistů.

V tabulce 1 jsou uvedeny počty inspekcí uskutečněných podle plánu a počty inspekcí provedených na základě vnějšího podnětu.

Inspekce jsou hodnoceny stupnicí 1 až 3 podle závažnosti zjištěných závad.

Tabulka 1. Kontroly zdravotnických zařízení v období 2005 až 2010

Období Povaha inspekce Hodnocení [%]
Plánovaná Na podnět 1 2 3
2005 97 7 64,4 27,9 7,7
2006 96 4* 74 22 3
2007 189 37* 65,9 32,3 1,3
2008 259 46* 62,0 31,1 6,6
2009 285 15* 66,3 26,7 6,7
I. pololetí 2010 139 21 63,1 29,4 7,5

*Pozn.: V jednom případě nebyla cílená kontrola provedená na podnět klasifikována.

Uvedené hodnoty jsou vztaženy k celkovému počtu kontrolovaných ZZ.

* Klasifikace 1 – drobné závady (např. méně závažné nedostatky v dokumentaci)
* Klasifikace 2 – významné závady (např. chybí záznamy o teplotě uchovávání u termolabilních léčivých přípravků, nejsou zpracovány standardní operační postupy pro jednotlivé vykonávané činnosti apod.)
* Klasifikace 3 – kritické závady (např. nedodrženy podmínky uchovávání léčivých přípravků, léčivé přípravky s překročenou dobou použitelnosti apod.)

Kontrola zdravotnických zařízení v 1. pololetí 2010, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Lekárne

Výsledky kontrol lékáren provedených v 1. pololetí 2010 uvádí tabulka A.

Tabulka A. Kontroly lékáren

Kontrolovaný

subjekt

Typ kontroly Počet Hodnocení inspekce Sankce
1 % 2 % 3 % A B C
Lékárny Běžné kontroly 457 255 55,8 147 32,2 55 12,0 1 2 31
Kontroly OPL 157 122 77,7 28 17,8 7 4,5 4
Cenové kontroly 68 nehodnoceno dle klasifikace závad

Hodnocení inspekce

Na základě zjištěných závad a jejich závažnosti je provedeno hodnocení kontroly a dle dosaženého bodového výsledku je celková úroveň dodržování požadavků příslušného zákona vyjádřená hodnocením:

1 – lékárna bez závad nebo zjištěny pouze drobné závady
2 – zjištěny významné nebo opakované závady
3 – kritická závada nebo závažná porušení zákona

Případné sankce SÚKL v oblasti zacházení s léčivy výdy reflektují míru zavinění a rizika pro veřejné zdraví. V tomto smyslu jsou sankce členěny na:

A – pozastavení přípravy,
B – pozastavení činnosti (provozu) lékárny,
C – návrh na uložení pokuty (správní řízení)

Kontrola lékáren v 1. pololetí 2010, Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Share Button

Vložte komentár