Pre odborníka je excelentná expedícia balzam na dušu

Chodím teraz školiť do lekární ovládanie nového expedičného SW (konverzia z DOS verzie na Win verziu). Je to vrámci mojej spolupráce s producentom expedičného SW a veľkou sieťou lekárni v ČR.  Je zaujímavé pozorovať rozdiely v kvalite expedície.

Nové, moderné prostredie umožnilo priniesť dotykové ovládanie. A práve nájdenie správnej rovnováhy pre každého expedienenta v používaní klávesnice a klávesových skratiek, dotykovej obrazovky a myši sa ukazuje ako základný predpoklad pre compliance užívateľov.

Preto je to v  druhej polovici školiaceho dňa hlavne o pozorovaní kolegov. Pozorovaní ich zvykov, analýzy toho,  čo je im prirodzene bližšie.  Jednou z úloh je totiž pozbierať spätnú väzbu. Preferencie užívateľov, názory na ovládanie, pripomienky. Aby mohli programátori doladiť to,  čo doladiť zmysel má.

Ako odborník si pritom nemôžem nevšimnúť odbornú kvalitu expedície. Zaujímavé je, že je to vždy záležitosť celej lekárne. Ešte sa nestalo, že by len jeden expedient vybočoval.  Ani do plusu ani do mínusu.  Zdá sa, že taká osobná rivalita jednoducho vybičuje kolegov rovnako  k dobrému ako aj k laxnému výkonu za tárou.

Školiť celý deň ovládanie nie je jednoduché, ale práve to pozorovanie excelentnej expedície v druhej polovici školiaceho dňa je balzamom na dušu lekárnika.

Share Button

Vložte komentár