Šírku vášho sortimentu limituje vaša veľkosť

Keď ste dosť veľký, už vás nezaujíma čo potrebujú zákazníci, ale na čom dobre zarobíte.  To len tak na margo aktuálneho sporu Tesco s PepsiCo prípadne Kaufland verzus Danone.  Akokoľvek sa nám to nezdá charakterné, tie kroky sú jasné.

Takto to funguje v klasickom maloobchode. Otázkou ostáva, či charakter a morálka prevádzkovateľa lekárne alebo lekárenskej siete má vôbec dovoliť takúto úvahu.

Rozdelme si to na naše dve veľké tovarové skupiny. Lieky a parafarmaká.

Lieky robia lekáreň

V prípade liekov je  tu generický princíp. Tento našu úvahu vo veľkej miere uľahčuje. Kofola, Pepsicola, Cocakola  nie sú tým, čo voláme generiká. Vynechanie jednej z nich z nákupu je skutočnou stratou pre zákazníkov. Vynechaním jedného z 12 generických prípravkov s účinnou látkou paracetamolum v skladových zásobách pacient o nič neprichádza.  Rovnako ani expedient nie je limitovaný vo svojej odbornej práci.

Zásuvky na uloženie tabliet nie sú nafukovacie.  Čím toho tam  máte viac, tým sa viac nabeháte pre to ostatné, pacienti dlhšie stoja v rade a tak ďalej a tak podobne. Nabaľuje sa to a snaha mať všetko sa začína obracať proti pacientom.  Ďalšie podrobnosti v predchádzajúcom texte Ako uvažovať nad objednávaním v prostredí generickej preskripcie

Parafarmaká si komplikujeme sami ich neznalosťou

V prípade parafarmák a kozmetiky? Nuž, sú to parafarmaká a ak by skutočne na nich stálo liečenie, boli by liekmi. Takže vlastne preč s nimi všetkými a vráťme na sklad len tie, ktoré zarábajú.

Ach, aké by to bolo jednoduché. Ale… Ale my sme lekáreň!

Medzi parafarmakami je mnoho doplnkov liečby, ktoré expedient pre svoju prácu potrebuje. Markeťák bez odborných vedomostí práve v tejto oblasti často naráža. Oni, tí výrobcovia, sú si svojho významného postavenia vedomí a vo vyjednávacích stratégiách s výnimočným postavením svojich produktov kalkulujú. Nepustia ani chlp dobrovoľne.  Markeťák má svoju hrdosť a rozpočet, nepopustí ani o piaď. A lekárnik či laborantka  sa hnevá, že nemá čo expedovať.

V skupine parafarmák sú prípravky, ktorých význam v skladových zásobách je rovnaký ako liekov. Musia tam byť, ak sa má lekáreň volať lekárňou.  Vďaka svojej dostatočnej veľkosti si lekárenská sieť môže dovoliť odborné kolégium, ktoré pomáha markeťákom, aby s pepsicolou nevyliali zo sortimentu aj prípravky tejto povinnej skupiny parafarmák. Samostatný lekárnik si toto zváži prehodením problému z ľavej do pravej mozgovej hemisféry.

A potom je tu hafo-veľa toho všelijakého 158 cesnaku v tabletkách.  Lekáreň  nie je nafukovacia a práve veľkosť (tentokrát priestorová) limituje našťastie rozsah skladových zásob. Kto si to zavčasu neuvedomí, skončí ako trafikantské okienko.  Problém samostatného lekárnika je tu oveľa väčší. Opozícia opačnej mozgovej hemisféry je oveľa slabšia v argumentoch ako živý markeťák.

Zavalený ako trafikant

Myslite pri objednávaní a definovaní svojho sortimentu na svoju veľkosť. Aj na veľkosť obratovú aj na veľkosť priestorovú. Tá limituje to, čo si môžete v pude sebazáchovy dovoliť objednávať. Inak vás sortiment zavalí aj ekonomicky aj priestorovo.

Share Button

Vložte komentár