Výzvy okrajového sortimentu

V ponuke služieb, ktoré poskytujem pod hlavičkou svojej firmy Infolek, s.r.o. je stálicou správa Jednotného sortimentu pre siete lekární.  Od roku 2002, vtedy ešte pod hlavičkou a ako zamestnanec siete Lékárny Lloyds cez nasadzovanie v sieti DrMAX v Čechách, zlučovanie jednotných sortimentov pri fúziách sietí na Slovensku až po riešenia vo virtuálnych združeniach individuálnych lekárnikov.  Za tie roky sa problémy, výzvy, alebo ak chcete – komplikácie, pri nasadzovaní a následnej správe Jednotného sortimentu neustále opakujú. Ich spoločným menovateľom je okrajový sortiment.

S 98% sortimentu nikdy nie je žiaden problém.  A ak hovorím o 98%, tak hovorím o 98% položkách sortimentu. Sortimentné karty do tabuľky Jednotného sortimentu pridám, niektoré jemne kozmeticky doladím a ďalšie roky na ne už nikdy nesiahnem. Ani personál lekární si ich pri využívaní vôbec nevšimne. Tabuľka sortimentu si ticho robí svoju prácu na pozadí a preteká nim 99,99% obratu lekárne.

Ak by som sa pozrel na to, koľko obratu (v eurách, korunách…) predstavuje týchto 98%, dostali by sme sa naozaj k číslo 99,99%.  Napriek tomuto enormnému číslu, tieto 2% položiek spotrebuje 80-85% pracovného času pri príprave lekárne na začlenenie do režimu jednotného sortimentu. A následne spotrebuje 90% kapacít personálu lekárne a správcu sortimentu pri práci nad tabuľkou sortimentu.

Stojí to naozaj za to?

Áno, to je tá kardinálna otázka, ktorú si musí zodpovedať každý majiteľ lekárne, keď uvažuje nad nákladmi, ktoré je ochotný venovať na prácu so sortimentom.  Bez ohľadu na to, či lekáreň zdieľa svoj sortiment s inými lekárňami v sieti (reálnej alebo virtuálnej či marketingovej) alebo používa svoju tabuľku sortimentu, vždy je skoro všetka práca so sortimentom venovaná okrajovému sortimentu. Teda položkám, ktoré priamo prinášajú 0,01% obratu lekárne.

Ako prevádzkovatelia lekární vieme, že rozhodujúce je to, čo sa udeje za tárou v priamej komunikácii s pacientom. Všetko ostatné je len a len servis.  Venovať servisu pre činnosti, ktoré prinášajú 99,99% obratu lekárne čas a prostriedky má opodstatnenie. No opakovane sa stretávam s tým, že personál lekárne bazíruje na činnostiach, ktoré sú podporou pre 0.01% obratu v neuveriteľne veľkej miere.

Niekoľko telefonátov, nápady na optimalizáciu, nápady na programátorské zmeny, požiadavky na navýšenie kapacít servisu. To sú len niektoré z činností, ktoré personál lekárne dokáže vyprodukovať pre… Prečo vlastne? Áno, nalejme si čistej pepsikoly, je to pre 0.01% obratu lekárne.

Odmietnuť ho alebo neodmietnuť?

Takto nestojí otázka. Naozaj nestojí otázka tak, či pacienta/zákazníka so superšpecifickou požiadavkov odmietnuť, alebo neodmietnuť. V rámci konceptu jednotného sortimentu pracujem s touto okrajovou časťou požiadaviek. Ale pracujem presne v takom rozsahu, aký si táto časť sortimentu zaslúži. Mám tam nastavené procesy a a nástroje tak, aby sme sa všetci (personál lekárne a aj správca sortimentu) dostali na rozumnú úroveň produktivity práce.

Jednotný sortiment obsahuje nástroje ako zabezpečiť spokojnosť každého pacienta bez ohľadu na to, s akou exotickou či okrajovou požiadavkou za nami do lekárne príde. Jednotný sortiment neprináša žiadne obmedzenie v šírke poskytovaných služieb. Dokonca žiadny spôsobom neobmedzuje možnosť profilovať sa ako lekáreň, kde pacient čokoľvek zoženie.

Jednotný sortiment nie je len tá tabuľa

Viete, zavedením Jednotného sortimentu dostáva lekáreň nie len ten Jednotný sortiment. Dostáva celkovú optimalizáciu práce a zvýšenie produktivity práce pri činnostiach spojených s tabuľkou sortimentu.  Tabuľka sortimentu hrá svoju úlohu pri modemovom objednávaní a optimalizácii skladových zásob, pri automatizácii cenotvorby, magistraliter výrobe, inventúrach, minimalizácii vypredanosti a celkovom v skladovom hospodárstve.

Nasadenie centrálne spravovaného Jednotného sortimentu je nasadenie nástroja zásadne zvyšujúceho produktivitu práce. Nie je potom divu, že ukáže na slabiny v produktivity práce súvisiacich činností. Často sa odhalí ručná tvorba objednávky a vysoká vypredanosť. Chaotická práca s magistraliter sortimentom. Dokonca legislatívne problematické návyky pri údržbe sortimentných kariet.  Nie je potom div, že Jednotný sortiment so svojou na výsosť lege-artis filozofiou a tlakom na vysokú produktivitu práce prekáža.  Hmatateľne poukáže na rezervy v rokmi zaužívaných zvykových procesoch danej lekárne.

Jednotný sortiment, to nie je len tabuľka, to je celkový koncept práce so zásobami. Celkový koncept práce s koreňovým sortimentom a aj koncept práce s okrajovým sortimentom.

Za tých viac ako 10 rokov pri zavádzaní a spravovaní jednotných sortimentov som niekoľkokrát spolu s výrobcami rôznych lekárenských programov v ČR aj SR hľadali riešenia pre ďalšie zvýšenie komfortu. Všetky nájdené riešenia boli zapracované do dokumentácie, ktorú prevádzkovatelia lekární dostávajú k dispozícii. Robíme to preto, aby sme z lekárni odobrali zbytočné náklady, ktoré by inak venovali 0,01% svojho obratu.

Pod čiarou: V článku sú uvedené skutočné čísla z reálnej prevádzky v rôznych sieťach, od mamutích až po pár kusov lekární v sieti jedného lekárnika v SR aj ČR.

Share Button

Vložte komentár