Ako kompenzovať výhody z veľkosti lekárenských sietí malým lekárňam

Reakcia na výzvu ministra zdravotníctva ČR.

Ročne lekárne vydajú na Rp lieky v hodnote xxx. Marža je štátom definované číslo. Takže objem peňazí, ktoré vo forme marže slúžia na chod celého lekárenského sektoru je relatívne presne spočítateľné číslo.

Bohate stačí, aby toto číslo bolo každý rok valorizované o infláciu. Či vo forme nárastu hodnoty signálneho kódu alebo vo forme valorizácie prirážky o stotiny percenta, to je úplne jedno.

Ak by každá lekáreň v republike mala rovnaký obrat na Rp, dostane každá rovnako. Toto univerzálne priemerné číslo musí postačovať na chod fiktívnej priemernej lekárne. Keďže niektoré majú obrat väčší, zarobia viac. Iné zas adekvátne menej, keďže počet receptov a ich hodnota je v republike v danom období konštanta.

A teraz vzniká otázka, prečo malé vidiecke lekárne zarobia menej? No lebo majú málo receptov. Majú málo “spádových lekárov”. Tí lekári navyše píšu recepty s nižšou priemernou hodnotou, teda lekáreň má z nej nižší výnos (počítané z nižšieho obratu, pri štátom danej marži). A to je to miesto, ako “dotovať” menšie, roztrúsené lekárne na úkor lekární v okresných poliklinikách, ktorým padajú recepty s vysokou priemernou hodnotou z neba.

Odbočka: Prečo vlastne spoločnosť potrebuje podporovať prevádzku malých lekární?

Je v záujme spoločnosti, aby bola dostupnosť zdravotníckych služieb rovnomerne rozdelená na teritoriálnom princípe, nie len na princípe hustoty osídlenia.

Ide hlavne o to, že pacient umrie v rovnakom intervale od vypuknutia choroby bez ohľadu či žije na lazoch alebo uprostred Prahy.

Nuž a lekárenstvo je tiež zdravotnícka služba. Pre spoločnosť má zmysel, aby mal každý pacient dostupnú lekáreň. Keď spoločnosť rozhodne, že to zmysel nemá, nebude čo riešiť

Tak poďme na tú matematiku.

Hodnota signálneho kódu musí klesať s počtom/jednotkovou hodnotou expedovaných receptov. Proste za prvý recept v mesiaci má lekáreň okrem marže aj XXKč, za druhý XX-F Kč, kde F je logaritmicky rastúca konštanta s “maximum” v hodnote XX. (matematik vie, že logaritmická funkcia nemá maximum, môžeme len nastaviť, aby F dosiahlo hodnotu XX pre definovaný počet receptov. Logaritmiskú funkciu som zvolil pre charakter jej priebehu)

Napriek tomu, že veľká lekáreň, za čo já viem – za každý recept nad 2000, už dostáva ako signálny kód len jeden halier, stále má maržu za liek a hlavne pri vysokých obratoch dosiahne na výhody zo svojej veľkosti, ktoré sú ďaleko zaujímavejšie a teda aj motivujúcejšie.

V mojom modely stačí len nastaviť spoločensky únosnú hranicu pre udržanie existencie malej lekárne. Koľko je to/aká jednotková hodnota receptov? Pre výdajne v zapadlích vieskach by naopak mohol existovať podporný násobok koeficientu F. Veľké lekárne by tak mali motiváciu zriaďovať filiálky. (Zoznam takto bonifikovaných filiálok ako povinne verejná informácia)

V mojom modely signálny kód slúži ako kompenzácia “výhody z veľkosti”. Náklady na zdravotné poistenie nie sú, keďže medziročne, ako píšem v druhom odstavci” sa celková suma za lieky nemení.

A aby sme nezabudli na reťazce, samozrejme pre hodnotu F by sa bral do úvahy kumulatívny počet za celý podnikateľský subjekt vrátane subjektov pracujúcich v zhode. Áno, bola by tu tendencia maximálne drobiť obraty. Keďže štát udeľuje licencie, je možné ustrážiť nárast “špekulatívnych licencii” ako aj “licencii falošných filiálok”

Hrať sa dá s počtom expedičných miest (SR-registračné pokladne) respektíve počtom expedujúcich lekárnikov (ČR-ZEP expedienta) namiesto počtu lekární. Modifikovať sa dá strmosť krivky cez základ logaritmu. Ďalšie ladenie je možné pomerom celkového financovania maržou/platbou za výkon alebo riešiť počet pacientov nie počet receptov. V prípade toho pomeru financovania sa dá posúvať motivácia od expedície “ako Baťa cvičky” po “priateľský rozhovor pri kávičke s pacientom”. Pri dobrom nastavení sa lekárne rozdelia na skupinu preferujúcu maržu (veľké siete) a skupinu preferujúcu výnos zo signálneho kódu (dedičné lekárne na malom meste). Ak pridáme ďalšie platby za výkony ako sú očkovanie, kontrola cukru a podobne, roztrúsené lekárne majú na čom stavať svoj podnikateľský zámer.

Ďalšie podrobnosti už osobne. V prípade záujmu ma môžete kontaktovať cez webový formulár či e-mailom.

Share Button

Vložte komentár