Je 2018 a názov stránky nie je klikací, KEP sa veselo požičiava

Samozrejmé veci nikdy nebudú samozrejmé. Bol som sa pozrieť na web slovenských hygienikov, reku čo nového s osýpkami.

Biedne základy webdizajnu

  • Hlavný názov webu neklikací – nevedie na úvodnú stránku.
  • Nadpisy článkov nie sú klikacie, aby si človek mohol prečítať celý text, musí klikať na  Čítať celý článok.
  • Perla na záver – podčiarkovaný text ako forma zvýraznenia.
  • Chýba drobčeková navigácia pre orientáciu, kde sa v sytéme webu nachádzam.

To sú webdizájnerské veci, ktoré sme riešievali tak okolo roku 2000-2003.  Nie, nemám teraz ambíciu analyzovať ten web. Na to si štátna inštitúcia iste vie vysúťažiť za absurdné peniaze absurdnú firmu. Alebo prečítať  najnovšie informácie o Jednotnom dizajn manuále elektronických služieb verejnej správy z mája 2018:

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v záujme zabezpečenia jednotného používateľského rozhrania a spôsobu komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy na základe požiadavky zjednotenia elektronických služieb vyplývajúcej z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016 vydáva metodické usmernenie č. 002089/2018/oLŠISVS-7 zo dňa 11.05.2018, ktorým sa vydáva Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy. Posledná aktuali

Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy | Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Alebo by bolo fajn, keby sa kompetentný len tak obyčajne zamysleli. Na čo sú navyknutí na komerčných stránkach a že by bolo fajn, keby tieto zvyky fungovali aj na stránkach štátnych.

KEP nie je preukážka skautského oddielu

V rámci našej lekárnickej diskusnej skupine na Facebooku jedna kolegyňa len tak pre informáciu dala do pľacu, ako si lekári pre vytváraní preskripčných záznamov požičiavajú navzájom PZP karty. Písala, ako lekár počas zastupovania vystaví papierovú sprievodku so svojim razítkom a na druhej strane informáciou o tom, že vystavuje papierový recept v menej iného lekára. A k tomu preskripčný záznam podpíše ako by to bol ten zastupovaný lekár.

Kolegovia sa ma pýtali že čo so o tom myslím.

Nuž,  že je to falšovanie verejnej listiny ako vyšité.

Priatelia zdravotnícky profesionáli! PZP naozaj nie je preukážka skautského oddielu. Uvedomte si, že vytvorením kvalifikovaného elektronického podpisu pomocou svojej PZP karty vytvárate elektronický dokument s plnou právnou silou. Elektronický dokument plne rovnocenný papierovému dokumentu.

Prihlasovať sa menom a heslo, to je naozaj tak pre skautský oddiel. Identifikovať sa vo virtuálnom priestore pomocou KEP je naplnenie plnej právnej sily. Po použití KEP už nikto s vami nebude diskutovať, že ste to prípadne nemuseli byť vy, kto dokument podpísal.

Aby bolo jasno – myslím tým falšovanie preskripčných záznamov použitím cudzích nástrojov na vytvorenie KEP.

Samozrejme, ak by zastupujúci lekár myslel svojou mozgovňou, nevystavuje papierové “sprievodky”, takže by sa pre celý svet zdalo, že ordinuje zastupovaný lekár a nevyrábal si samoudávacie doklady.

Inak, nám v lekárni je celá udalosť v zásade ľahostajná. Sme povinní, v zmysle zákona, expedovať podľa preskripčného záznamu. Preskripčný záznam je formálne správny, liek vydám.

Je istá morálna povinnosť lekárnika nahlásiť na NCZI (vydavateľ PZP karty) podozrenie na jej zneužitie. A NCZI by potom eventuálne malo ex offo zneplatniť certifikáty pre takýto PZP.

Odbočka do histórie

Keď som nastúpil na pozíciu interného audítora do siete Lékárny Lloyds, hneď na prvej schôdzi regionálov som ich upozornil, že je mi úplne jedno, že v lekárni pracujú kolegovia a kolegyne prihlásení na cudzí účet. Za každú transakciu budem brať na zodpovednosť toho, koho identifikačné údaje budú v databázach svietiť. Písal sa rok 2002 a “kolegovia” z individuálnych lekární nás priateľsky udávali na SUKL, že expedujeme viazané lieky aj bez receptu a mojou úlohou bolo trochu dohliadnuť na prevenciu.

Koniec odbočky

Najväčším lúzrom v tomto prípade je jednoznačne zastupovaný lekár. Všetky chyby v preskripcii pôjdu za ním. Vo virtuálnom prostredí sa veľmi zle dokazuje, že ste preskripčný záznam nezaložili z Chorvátska pomocou VPN-ky.

Navyše je podozrivý z nabádania na trestný čin, ak priamo vtlačil do dlane PZP aj s PINom.

Ja byť v poisťovni, tak si postavím jednoduchý dotaz do dátového skladu – preskripčné záznamy vystavené v čase nahlásenej dovolenky na VUC.  Audítorské reflexy sa vo mne nezaprú.

Staré dobré a dávno známe

Čo majú tieto dva prípady spoločné? Veď jeden je o webdizajne a druhý o bezpečnosti. Nuž, oba prípady sú porušením starých dobrých dávno známych pravidiel.

Nezabúdajme na to pri svojej práci, že to, čo sa nám zdá ako samozrejmé, nemusí byť pre ostatných automatické.

Nezabúdajme, že zavedením IT nástrojov nestačí len kamsi doplniť jedno slovko. Zavedením IT nástrojov musíme nakompletku prekopať  procesy a pracovné návyky.

Share Button

Vložte komentár