Farmácia

Lekárenskú pohotovosť nie je z čoho financovať a ani štát vo verejnom záujme ju nefinancuje

5 % lekární slúžiacich pohotovostnú službu sa nachádza v jednej budove, resp. veľmi blízko ambulantnej pohotovostnej službe 27 % lekární je od APS natoľko vzdialených, že pacienti musia cestovať autom alebo vôbec neprídu Viac ako 90 % lekárenských pohotovostí nevybaví ani 5 pacientov za hodinu 21 % lekární slúžiacich pohotovosť nevybaví ani jedného pacienta 95 % […]

Slovensko má záväzné štandardné diagnostické a terapeutické postupy | mediweb

4. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v ADOS 5. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v zariadení sociálnej pomoci 6. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s dekubitom 7. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s poruchami správania 8. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v paliatívnej starostlivosti (u dospelých) 9. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta ohrozeného vznikom a rozvojom imobilizačného syndrómu 10. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s rizikom vzniku a rozvoja […]

eRecept: Prechod od pečiatky na papieri ku kvalifikovanému elektronickému predpisu

Prechod z papierových receptov na elektronické preskripčné záznamy – to tie erecepty – znamená otočenie pohľadu na overovanie pravosti dokladu. Papierový opt-out V papierovej ére sa už niekoľkokrát riešilo overovanie pravosti dokladu. Nakoniec sa to kvôli funkčnosti vždy ponechalo v režime opt-out. Teda, že všetky doklady sú automaticky pravé (sú IN, zapnuté, ON), kým nemám […]

Bezpečnosť sa netestuje na vitálnych funkciách, ani keď ide o eRecept ČR.

V stredu 5.9.2018 boli českí používatelia eReceptu vystavení bezprecedentnému vykypeniu obyčajnej ľudskej hlúposti: Funkčnost ERP byla plně obnovena | Kategorie: Informace Začátek: 5.9.2018 – 10:30 Konec:5.9.2018 – 10:30 Výpadek nastal v 10:00 souvislosti s realizací bezpečnostních testů ověřujících odolnost systému s ohledem na počet neúspěšných přihlášení (simulace hackerského útoku). Testy probíhají v podmínkách reálného provozu a v utajení za účelem […]

Electronic Medical Records: Holy Grail for Blockchain | Medpage Today

Over the past decades, politicians and entrepreneurs alike have tried and failed to solve the problem of healthcare interoperability, leaving patients increasingly frustrated at the lack of control over personal medical records. Now, industry leaders are hoping that blockchain technology might be the answer. Though blockchain is typically associated with cryptocurrencies like Bitcoin, it is […]