Procesné riadenie

Pokročilé techniky – e-mail už len na čítanie

Článok pre firemné prostredie. Proste B2B. Emailová aplikácia má slúžiť len na čítanie. Písanie e-mailov – to nechajte na stroje. Ručná tvorba e-mailov, používanie e-mailu na zvolávanie stretnutí, e-mail ako komunikačný nástroj – to všetko patrí do minulého storočia a definitívna bodka mala nastať tak okolo roku 2005. Ak ste dnes pomocou ručne vytvoreného e-mailu […]

Pacienti ako čierne duše

Opakovane sa vracajúce čierne duše nie sú nový pacienti prinášajúci ďalší a ďalší obrat vašej lekárni. No napriek tomu s nimi musíte opakovane pracovať.

Pritom existujú šikovné nástroje a optimalizované procesy, ktoré eliminujú tieto čierne duše. Riešenia, vďaka ktorým pacienti o vašej lekárni šíria povesť dobre zásobeného a ústretového zdravotníckeho zariadenia.

Prozákaznícky prístup je vecou charakteru

A to by bolo PíáR! Áno, to následné Píár nemá byť následné, ale neoddeliteľnou súčasťou každého nápravného procesu.

Ak tú marketingovú hru budeme takto hrať, má to jeden skvelý dôsledok. Zákazníci s tým budú počítať.

Ako zhodnotiť prínos sebavzdelávania

Boli ste na veľtrhu? Na workshope? Na prednáškach? Na kontinuálnom vzdelávaní?

A stálo to za to? Keď potrebujem vedieť či to nebol zabitý čas, spočítam, koľkokrát som si v duchu povedal vetu:

Profesné zúfalstvo v osobnom živote

Vrámci konzultácii k procesom v lekárenstve sa zaoberám vždy aj pohľadom z druhej strany. Veľmi to pomáha, postaviť sa na druhú stranu táry a pozorovať svojich kolegov.  Skúste si to, byť vlastným zákazníkom. Niekedy stačí, aby ste do práce prišli hlavným vchodom pre pacientov. (Skutočne vám, ako pacientovi, nevadí to sklo pred vami?) Viete, kolegovia […]