Archive for ČR

You are browsing the archives of ČR.

Stanovisko SÚKL k tvrzením uváděným v informacích o přípravku, Státní ústav pro kontrolu léčiv

SÚKL konstatuje, že předmětná tvrzení nespadají do žádného z výše uvedených bodů na obalu. Nejedná se o indikace, dávkování, ani kontraindikace (bod 15). Tvrzení nelze považovat ani za bezpečnostní upozornění, jejichž uvedení na obalu by bylo nezbytné pro zajištění bezpečného užívání léčivého přípravku, ani za informace velmi důležitého charakteru z hlediska naplnění cílů na minimalizaci rizik […]

Samoudanie a samopokutovanie dostáva v lekárenstve nový rozmer

Po zavedení centrálneho úložišťa receptov v Českej republike prichádza ďalší samoudávací nástroj do lekární.

Dva príklady marketingových aktivít z ČR

Monitoring médii: Marketingové aktivity súvisiace s prevádzkou lekárne z českej republiky. Odmena za návštevu lekárne je popisovaná v článku Rodičky si odnášejí tři balíky plen Jenže plenky nejsou jediným „všimným“, které si nemocnice po zavedení plateb mohla dovolit. Jak Houška upozornil, slevy nabízí například i nemocniční lékárna. „Od začátku roku provozujeme zákaznický systém, který našim […]