Archive for Euro

You are browsing the archives of Euro.

MZ SR vydalo konverznú tabuľku pre duálne ceny liekov a úhrady poisťovne

Tabuľka obsahuje prepočet maximálnych cien u liekov ako aj prepočet úhrady poisťovne z korún na eurá. Je to vo svojej podstate doplnok k vestníku. Uverejnená je na tejto URL adrese. Keď som to zbežne prebehol, na ceny liekov v SKK bol uplatnený konverzný kurz 30,126 a následne bola suma v euro zaokrúhlená podľa matematických pravidiel […]

Hlavné body vyhlášky o duálnom zobrazovaní cien v zdravotníctve

Vybral som dva hlavné body, ktoré sa týkajú označovania tovaru v oficíne. Našťastie nás nateraz nečaká žiadne povinná spartakáda s kliešťami na označovanie cien. Vyhláška vyňala cenovky na liekoch z povinného duálneho zobrazovania: §3 Vyňatie z duálneho zobrazenia (1) Duálne zobrazovanie v oboch menách sa nevyžaduje pri jednotlivých predpisoch preddavkov na poistné a poistnom, ak […]