Archive for expedícia

You are browsing the archives of expedícia.

Laborantky, receptoví pacienti sú aj vaši pacienti!

Tak som zas raz vošiel do lekárne vchodom pre pacientov. Robím to strašne rád a každému majiteľovi a vedúcemu lekárnikovi do odporúčam robiť pravidelne. Uvidíte tento úkaz:

Pacienti ako čierne duše

Opakovane sa vracajúce čierne duše nie sú nový pacienti prinášajúci ďalší a ďalší obrat vašej lekárni. No napriek tomu s nimi musíte opakovane pracovať.

Pritom existujú šikovné nástroje a optimalizované procesy, ktoré eliminujú tieto čierne duše. Riešenia, vďaka ktorým pacienti o vašej lekárni šíria povesť dobre zásobeného a ústretového zdravotníckeho zariadenia.

Pre odborníka je excelentná expedícia balzam na dušu

Chodím teraz školiť do lekární ovládanie nového expedičného SW (konverzia z DOS verzie na Win verziu). Je to vrámci mojej spolupráce s producentom expedičného SW a veľkou sieťou lekárni v ČR. Je zaujímavé pozorovať rozdiely v kvalite expedície.

Asistovaná expedícia je liek na kvantá pacientov

Kolega ma pred začiatkom školenia upozornil: “Musíte pre nás vybrať také postupy, ktoré budú reflektovať fakt, že prísun pacientov do našej lekárne je kvantovaný.” Lekáreň sa nachádza v blízkosti zastávky električky.  Preto je bežným javom, že je ich oficína prázdna a zrazu sa naplní až po okraj. Preto som musel pri zaškoľovaní niektorých činností zvoliť […]

Piatková rada: Najviac tri produkty na táre

Keď riešite nejaký pacientov problém a odporúčate mu vybrať si z niekoľkých produktov, majte v jednom momente na táre maximálne tri produkty. Keď chcete ponúknuť štvrtý, jeden z táry odoberte. Túto radu firme Infolek poskytujeme pri školeniach správnych predajných návykov.