Archive for microsite

You are browsing the archives of microsite.

Zužitkovanie záujmu o súvisiace udalosti pre získanie nových zákazníkov

Ukážme si dva pohľady. Jeden bude z pohľadu majiteľa obsahového webu, ktorý sa snaží maximalizovať návštevnosť dlhého chvosta. Druhý bude pohľad inzerenta v PPC systéme.