Archive for test

You are browsing the archives of test.

Test zrozumiteľnosti príbalových letákov

Spoločnosť STEM/MARK testovala formou osobného podrobného rozhovoru zrozumiteľnosť príbalových letákov. Okrem absolútneho porozumenia informáciám skúmali a porovnávali rozdiely v zrozumiteľnosti príbalových letákov u ktorých bol urobený test zrozumiteľnosti a príbalových letákov bez tohoto testu. Testovanie zadával český SUKL a celé znenie a všetky výsledky môžete nájsť na stránke SUKL v súbore formátu PDF. Testovanie objektívne […]