Archive for vyjednávanie

You are browsing the archives of vyjednávanie.

Zaujímavé vyjednávacie stratégie

Toto je taký mierne zberný článok. Bez ladu a skladu, bez nejakých podrobných vysvetlení som zhromaždil niekoľko zaujímavých vyjednávacích stratégii.  Článok bude priebežne aktualizovaný. Veľká slabina článku je, že ani u jednej nie je uvedené v akej situácii je tá-ktorá stratégia účinnejšia ako iná. Otvorene to priznávam a je to tak zámerne. Občas si niektoré […]