Selektívne publikovanie na f-stránkach podľa jazyka a lokality

Facebook sprístupnil možnosť pre Facebook Pages / Public Profiles určiť pre aký jazyk či lokalitu fanúšikov majú byť odkazy a statusy určené.

Now you can publish posts, links, photos, and videos to fans based on location and language. A post that is published to Facebook users in a specific location or language will only be visible to those users. All other users will never see the post in the News Feed, on your Page, or anywhere else across Facebook.

Facebook | Facebook Pages / Public Profiles: New: Publish to Fans Based on Location and Language

Má to ale jeden háčik veľkosti harpúny na veľryby. Očakáva sa, že ľudia majú tieto údaje vo svojom profile poctivo a zodpovedne vyplnené. Ale aká je skutočnosť?

F-stránka pre Lekáreň na webe http://www.facebook.com/lekarennawebe má nasledovné štatistické dáta:

  • k 19.11. je to 722 fanúšikov.
  • Krajina Slovensko – 603 fanúšikov (83,5%).
  • Krajina Česko – 50 fanúšikov (6,9%).
  • Jazyk slovenčina – 392 fanúšikov (54,3%).
  • Jazyk maďarčina – 5 fanúšikov (0,7%).
  • Jazyk čeština – 179 fanúšikov (24,8%).
  • Jazyk angličtina (US+UK) –  86+46 fanúšikov (18,3%).

Človek by na základe skúseností z offline sveta očakával, že tí, ktorí sa ako lokalitu označia Slovensko budú používať slovenčinu a možno tak ešte maďarčinu. Ale na internete to neplatí. Mnoho ľudí preferuje nelokalizované verzie a sú aj ďalšie dôvody, prečo považovať tých s angličtinou za Slovákov. Alebo Čechov?

Pre prevádzku f-stránky Lekáreň na webe v dnešnej podobe sa selektívne publikovanie priam ponúka. Ale je to skutočne efektívne riešenie?

Ako vidieť zo štatistiky, v dátach Facebooku je je veľmi veľký rozptyl a sú zaťažené ohromnou chybou. Keď k tomu uvážime známu skutočnosť, že internet je priestor jednotkových percent, akékoľvek filtrovanie je okrádanie sa o auditórium. To čo ponúka Facebook je v súčasnosti nepoužiteľné a selekciu doručovania obsahu treba riešiť trochu inými postupmi.

Share Button

Vložte komentár