Čo lekár „vidí“ v krvi? – Lívia Hlavačková

Často majú ľudia pocit, že z krvi vieme zistiť prakticky čokoľvek. Nevieme. A z bežného odberu už vôbec nie. Možno to vychádza ešte zo starých čias, keď si ľudia mysleli, že liečiteľ či lekár vie z moču vyčítať všetky choroby a ešte aj pohlavie a vek a možno aj budúcnosť močiaceho.Pri odbere krvi ide totiž o to, ktoré parametre z nej vyšetríme, a ako výsledok zapadne do celkového obrazu.

Source: Čo lekár „vidí“ v krvi? – Lívia Hlavačková

Share Button

Vložte komentár