Twitter streem alebo Facebook fan box ako reklamná plocha

Zaujímavou formou reklamnej plochy môže byť umiestnenie komerčného Twitter streemu alebo Facebook fan boxu na cudziu stránku.

Vzhľadom na spôsoby ako pracujú jednotlivé služby so statusmi pri prechode informácii zo siete do siete sa otvára veľmi efektívna možnosť zreťazenia:

Produktová stránka ->RSS -> Faceook page -> Twitter streem-> Reklamná plocha->produktová cieľová stránka.

Bolo by však chybou využiť uvedené cestu ako monolitný celok. Veď všetky body ponúkajú svoje samostatné možnosti na komunikáciu so zákazníkmi. Obojsmernú a rozvetvenú komunikáciu, ktorej zásadným prínosom je inšpirácia na oboch stranách k ďalšej a ďalšej komunikácii a akcii.

Zdá sa, že nové sociálne média prinášajú netušené možnosti ako variovať formu doručenia reklamy k návštevníkovi. Otázka je, ako skoro sa s týmto novým fenoménom vysporiada návštevník. Predsa  len, pri dobrom zakomponovaní a zmysluplnej obsahovej náplni takýto box nemusí byť čitateľom vnímaný ako agresívna reklamná plocha.

Share Button

Vložte komentár