Súhrnné DPH výkazy – elektronicky znamená osobnú návštevu

Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z o dani z priadnej hodnoty v znení neskorších predpisov účinnej od 1.1.2010 sa súhrnné výkazy za obdobia po 1.1.2010 podávajú elektronickou formou. Nevyhnutným predpokladom pred podaním súhrnného výkazu elektronickou formou je autorizácia za používateľa elektronických služieb u správcu dane:

Ako sa stať autorizovaným používateľom elektronických služieb.pdf

Share Button

Vložte komentár