Zmení vedľajší mechanizmus účinku indikácie albuterolu?

Text je určený pre medicínskych profesionálov.

Pohľad na vedľajšie účinky lieku môže byť veľmi zaujímavý. Napríklad ak pilotná štúdia ukáže, že liečivo je účinné na dve ochorenia so zásadne rozdielnym pomerom benefit/risk.

Albuterol eases bronchospasm in asthma and other respiratory conditions through its action as a beta-2 adrenergic agonist but has also been shown to decrease interleukin-12 levels.

This cytokine is typically elevated in multiple sclerosis patients and promotes generation of a type of helper T cell implicated in the nerve demyelination that is a hallmark of the disease.

Medical News: Asthma Drug May Help MS Patients – in Clinical Context, Multiple Sclerosis from MedPage Today

Otvára sa priestor pre zaujímavú odbornú debatu, ako sa stavať k vedľajšiemu účinku, ktorý je v prípade, že by pacient trpel inou chorobou, účinkom hlavným. Veď bronchodilatácia u MS pacienta bez dýchacích problémov takýmto nežiadúcim účinkom byť môže.

Share Button

Vložte komentár