eHealth ako distribuovaný systém

Všetky doterajšie hlasy o koncepcii a nástrojoch eHealth uvažujú o nejakom jednom, centrálnom, kumulovanom riešení.  Internet je naproti tomu krásny distribuovaný , decentralizovaný a ako si všetci rozumieme. Že?

Jeden protokol na prenos dát, tisíce úložísk. Stovky poskytovateľov. Jedna autorizačná autorita. Alebo dve, možno desiatky.

Jasná špecifikácia protokolov a formátov úložísk. Takže kto chce, zriadi si a spravuje svoje úložisko svojich dát. Niektorí ponúknu miesto na komerčnej báze svojom zamestnancom. Niektorí komukoľvek.

Možno desiatky vydavateľov prístupových kariet pre pacientov.

Jedna autorizačná autorita, ktorá skúma dodržanie len a len formálnych požiadaviek pre vstup poskytovateľov služieb eHealth do systému. Tak, aby použitím kýmkoľvek vydanej prístupovej karty bol umožnený prístup k dátam, ktoré ktokoľvek vytvoril a kdekoľvek uložil.

Lekárovi, lekárni, pacientovi, všetkým je úplne jedno, kde sa fyzicky povaľujú jeho dáta. Všetci chceme len a len prístup k nim. Alebo je pointou vlastniť harddisky plné dát?

Problematikou používania IT nástrojov v lekárenstve sa zaoberám od roku 2000. Podobne ako mnoho ďalších, ktorí vidia do vnútra zdravotníctva, sa hrozím eHealth systému, tak ako a kým je doteraz prezentovaný.

Share Button

One Response to “eHealth ako distribuovaný systém”

  1. keďže prakticky so všetkým prezentovaným súhlasím, iba zopár poznámok:
    – cesta centrálneho úložiska dát nie je jedinou možnou cestou…ako veľmi efektívna by bola skôr cesta plošnej implementácie jednotlivých nástrojov postavených na 4 základných databázach (dtb poistencov, dtb poskytovateľov, dtb výkonov, dtb liekov a neliekového sortimentu)…univerzálnym komunikačným médiom môže byť práve internet (mnohé pracovné nástroje dokonca ani nevyžadujú systém dirty online
    – žiadna z vyššie uvedených databáz na slovensku neexistuje v takej podobe, aby bola použiteľná pre eHealth (chýbajú definície pre štandardy)
    – ak sa niekto vydá strastiplnou a rizikovou cestou centrálneho úložiska bez vyvinutých nástrojov (ePreskripcia, eMedikácia, eBooking…) schopných interoparability, tak údaje v centrálnom úložisku nebude vedieť nijako použiť
    – kým nebude minimalizovaná korupcia a postavený kvalitný manažment, tak na ehealth v tej podobe, ako ho prezentuje na svojom webe ministerstvo zdravotníctva, asi nikdy mať nebudeme

Vložte komentár