Archive for eHealth

You are browsing the archives of eHealth.

eHealth ako distribuovaný systém

Všetky doterajšie hlasy o koncepcii a nástrojoch eHealth uvažujú o nejakom jednom, centrálnom, kumulovanom riešení.  Internet je naproti tomu krásny distribuovaný , decentralizovaný a ako si všetci rozumieme. Že? Jeden protokol na prenos dát, tisíce úložísk. Stovky poskytovateľov. Jedna autorizačná autorita. Alebo dve, možno desiatky. Jasná špecifikácia protokolov a formátov úložísk. Takže kto chce, zriadi […]

Na Google Wave si brúsi zuby aj medicína

Google Wave je nový… hovorme zatiaľ nová forma komunikačného nástroja. Možnosť  používať je zatiaľ obmedzená a na druhej strane neočakávane otvorená a tak sa už objavujú náznaky praktického využitia: A few weeks ago, I wrote about the medical and scientific implications of Google Wave that might revolutionize the way we communicate nowadays. But it’s hard […]