Slovensko má záväzné štandardné diagnostické a terapeutické postupy | mediweb

4. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v ADOS
5. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v zariadení sociálnej pomoci
6. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s dekubitom
7. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s poruchami správania
8. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta v paliatívnej starostlivosti (u dospelých)
9. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta ohrozeného vznikom a rozvojom imobilizačného syndrómu
10. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s rizikom vzniku a rozvoja malnutrície
11. Komplexný ošetrovateľský manažment predchádzania vzniku dekubitov u rizikového pacienta
12. Komplexný manažment pacienta v Domoch ošetrovateľskej starostlivosti

Source: Slovensko má záväzné štandardné diagnostické a terapeutické postupy | mediweb

Share Button

Vložte komentár