Archive for vzdelávanie

You are browsing the archives of vzdelávanie.

Ako zhodnotiť prínos sebavzdelávania

Boli ste na veľtrhu? Na workshope? Na prednáškach? Na kontinuálnom vzdelávaní?

A stálo to za to? Keď potrebujem vedieť či to nebol zabitý čas, spočítam, koľkokrát som si v duchu povedal vetu: