Úlohy SÚKL počas českého predsedníctva

Na stránkach českého SUKL je rámcový popis úloh spojených s predsedníctvom ČEskej republiky v Rade Európy.

Role SÚKL v předsednictví ČR v EU

Státního ústavu pro kontrolu léčiv se výkon předsednictví dotýká zásadní mírou. V jeho odpovědnosti je zejména úspěšné zvládnutí dvou typů úkolů.

Jedním je, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii, řízení pracovní skupiny Rady pro léčiva a zdravotnické prostředky. Za oblast zdravotnických prostředků není aktuálně Evropskou komisí předložena žádná agenda. V rámci podskupiny pro léčiva čeká její členy zvláště náročný úkol. V roce 2009 bude zahájeno projednávání tzv. Farmaceutického balíčku. Ten byl Evropskou komisí schválen až 10. prosince 2008 a za francouzského předsednictví se po tomto datu již pracovní skupina nesešla.

Do Farmaceutického balíčku jsou kromě politického sdělení nelegislativní povahy zařazeny legislativní návrhy pokrývající oblast informací pro pacienty, oblast boje proti padělkům a také farmakovigilanční problematiku

České předsednictví a SÚKL, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Share Button

Vložte komentár