Webový RSS agregátor ako zdroj informačných zdrojov

Každý verejný rss agregátor je zaujímavé hlavne ako zdroje zdrojov. PeRSSonalized Medicine napríklad pre rôzne oblasti medicíny. Námatkovo vyberiem endokrinológiu:

PeRSSonalized Medicine is a free, easy-to-use aggregator of quality medical information that lets you select your favourite resources and read the latest news and articles about a medical specialty or a medical condition in one personalized place. Please let us know which quality resources should be added to the database.

Webicina.Com • PeRSSonalized Endocrinology

Nejde vôbec o to, používať tento webový RSS agregátor na sledovanie čo nového v danej oblasti. Oveľa pohodlnejšie sú rss čítačky ako napríklad Google Reader. Webové RSS agregátori nemajú veľmi pohodlné ovládanie o nejakých pokročilejších nástrojoch na prácu so správami sa nedá ani pomyslieť. Veď z pohľadu prevádzkovateľa sú hlavne o získaní longtailovej návštevnsoti a o nejaké pohodlie ide až v nejakom siedmom slede.

Pre skúseného internetového používateľa môžu byť užitočné niečím, čo prevádzkovateľ nezamýšľal. Obsah sa naťahuje z nejakých zdrojov. A na tieto zdroje sa zamerajte. Vyhraďte si chvíľku a do svojej rss čítačky napumpujte čerstvú krv v podobe nových a zaujímavých zdrojov informácii.

Share Button

Vložte komentár