Pravidlá pre používanie nových internetových médii od Roche

V preregulovanom prostredí farmácie, lekárenstva a medicíny je dobré mať aj pre tie činnosti, ktoré doposiaľ regulovaná nie sú, definovaný systém práce.  Poučenie pre ten váš môžete hľadať aj u firmy Roche.

Roche recognizes the ubiquity and benefits of social media and welcomes its use – however, we also acknowledge that certain risks are associated with these new channels. We have therefore developed this guideline to help our employees use these new platforms in a responsible way.

Roche Social Media Principles (pdf)

Zdroj: Roche – Roche and Social Media

Na celom dokumente ma zaujalo, že kladie zásadný dôraz na to, aby si ich zamestnanci uvedomili rozdiel medzi písaním o firme a produktoch a písaní v mene firmy a produktov.  Príjemné je, že pravidlá sú krátke (7+7), presne v súlade s princípmi, ktoré nastoľujú nové médiá. To veru v korporátnych dokumentoch nebýva zvykom.

V diskusiách o počine firmy Roche zaznel povzdych: “Kedyže zareagujú na nové média aj oprávnené autority (FDA, EMA či SUKL)?”

Share Button

Vložte komentár