Archive for vedľajšie účinky

You are browsing the archives of vedľajšie účinky.

Placebo aj ako antidepresívum, no bez vedľajších účinkov

Text je určený pre medicínskych profesionálov. Ak by sme v prípade depresie podávali placebo, síce by bola úspešnosť nižšia (asi o 1/4) ako pri liečbe regulárnym antidepresívom, ale pacient by nám ostal tou osobnosťou, ktorú sme poznali. Experts have long known that the placebo effect explains much of the mood lift patients report after going […]

Test zrozumiteľnosti príbalových letákov

Spoločnosť STEM/MARK testovala formou osobného podrobného rozhovoru zrozumiteľnosť príbalových letákov. Okrem absolútneho porozumenia informáciám skúmali a porovnávali rozdiely v zrozumiteľnosti príbalových letákov u ktorých bol urobený test zrozumiteľnosti a príbalových letákov bez tohoto testu. Testovanie zadával český SUKL a celé znenie a všetky výsledky môžete nájsť na stránke SUKL v súbore formátu PDF. Testovanie objektívne […]